Şərtlər

  • Bütün hüquqlar TEAS PRESS Nəşriyyat Evi tərəfindən qorunur.
  • Saytda istifadə olunan bütün fayllarının (məzmunun) yazılı icazə olmadan çoxaldılması qəti qadağandır.


Əsas səhifə Kitablar Sosial tədqiqat praktikası
  • Nuhun gəmisi
    Nuhun gəmisi
    Nuhun gəmisi

Sosial tədqiqat praktikası

Bu kitab mənim həyatımda həm müəllif, həm müəllim, həm də tədqiqatçı kimi önəmli yer tutur. Bununla bərabər əminliklə deyə bilərəm ki, bu kitab cəmiyyətin bir çox seqmentlərində də mühüm rol oynayır. Həmçinin sosial tədqiqatlar cəmiyyətlərin necə fəaliyyət göstərdiyini anlamaqda, cəmiyyət üzvlərinə ehtiyac və istəklərini ifadə etməkdə kömək edir. Amerikalı tədqiqatçı Corc Gellap deyirdi ki, sorğu əsaslı tədqiqat demokratik cəmiyyətin inkişafı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri dövri seçkilərlə məsələlərə öz münasibətini ifadə etsə də, ictimai rəy sorğuları hökumət üzvlərinə daha çox fikir formalaşdırmaqda kömək edir. Bununla belə, sosial tədqiqatın cəmiyyətə verdiyi töhfələr zamanla formalaşmış bir çox qənaətlərdən kənara çıxır. Demoqrafik tədqiqatlar bir millətin əhalisinin dəqiq profillərini, onların cari vəziyyətini və gələcəyi təmin edə bilər.


Orjinal ad: The Practice of Social Research

Layihə meneceri: Ülkər Hüseynova

Təhsil üzrə məsləhətçi: Elmina Kazımzadə

Tərcüməçi: İnqilab Şahbazov

İxtisas redaktoru: Ayşəm Balayeva

Nəşriyyat redaktoru: Famil Cəfərli

Texniki redaktor: Vüsalə Babayeva

Buraxılışa məsul: Rəşad İsmixanov

Korrektor: Flora Əliyeva

Dizayner: Mahir Allahverdiyev

ISBN: 9789952563078
Səhifə sayı: 600