Şərtlər

  • Hər bir oxucu yalnız bir kitab oxuya bilər və bir kitabı bitirməmiş digərinə keçə bilməz
  • Hər bir kitabı 2000 istifadəçi oxuya bilər
  • İstifadəçi yalnız admin tərəfindən müraciəti təsdiq edildikdə kitabıoxuya bilir
  • Ekranlar yalnız bir dildə(Azərbaycan dili) olmalıdır