Şərtlər

  • Bütün hüquqlar TEAS PRESS Nəşriyyat Evi tərəfindən qorunur.
  • Saytda istifadə olunan bütün fayllarının (məzmunun) yazılı icazə olmadan çoxaldılması qəti qadağandır.


Əsas səhifə Kitablar İqtisadi siyasət
  • Nuhun gəmisi
    Nuhun gəmisi
    Nuhun gəmisi

İqtisadi siyasət

Həmişə belə bir kitab yazmaq istəmişəm. Həqiqətən, bu, uzun müddətdir yazmaq istədiyim kitabdır. Özümü günahkar hiss etdiyim üçün bunu etmək istədim. Uzun müddət idi ki, Stan Fişerlə yazdığımız və məzunlar üçün nəzərdə tutulmuş dərsliyin düzgün mesaj göndərmədiyini hiss edirdim. Həmin kitabda daha çox modellərə və onların məntiqi açıqlamasına fokuslanaraq praktiki hissəyə daha az yer ayırmağı qərara almışdıq. Əvvəlcə makroiqtisadi nəzəriyyənin intellektual quruluşunu göstərmək istəmişdik, yəni əsaslandırma yüksək səviyyədə idi. Lakin faktiki olaraq ciddi empirikanın olmaması lazım olan mesajı vermədi: nəzəriyyə ilə praktika və faktlar arasında ciddi ölçüdə boşluq var idi. Verilən mesaj düzgün deyildi: faktlar olmadan nəzəriyyə həddən artıq sadə olur və az istifadə edilir. Mən də nəzəriyyə, faktlar və siyasət arasında əlaqə yaradaraq həyəcanımı tələbələrlə bölüşmək istəyi ilə belə bir kitab yazmaq istədim. Bu, ABŞ-də universitet dərslikləri üçün ənənəvi haldır. Bu dərsliklər iqtisadi siyasət mübahisələri – siyasət seçimlərinin iqtisadiyyata təsiri barədə müzakirələrlə doludur. Bunu həm nəzəri, həm də ekonometrik vasitələrə malik aspirantlarla etməyin daha maraqlı olacağını düşünürdüm.


Orjinal ad: Economic Policy. Theory and Practice

Layihə rəhbəri: Ülkər Hüseynova

Təhsil üzrə məsləhətçi: Elmina Kazımzadə

Tərcüməçilər: Firuzə Məmmədova,

Elməddin Həsənov

İxtisas redaktoru: Elçin Güləliyev

Nəşriyyat redaktoru: F amil Cəfərli

Texniki redaktor: Vüsalə Babayeva

Çapa məsul: Rəşad İsmixanov

Korrektor: Flora Əliyeva

Dizayner: Mahir Allahverdiyev

ISBN: 9789952563450
Səhifə sayı: 608