Şərtlər

  • Bütün hüquqlar TEAS PRESS Nəşriyyat Evi tərəfindən qorunur.
  • Saytda istifadə olunan bütün fayllarının (məzmunun) yazılı icazə olmadan çoxaldılması qəti qadağandır.


Əsas səhifə Kitablar İnformasiya təhlükəsizliyinin prinsipləri
  • Nuhun gəmisi
    Nuhun gəmisi
    Nuhun gəmisi

İnformasiya təhlükəsizliyinin prinsipləri

“İnformasiya təhlükəsizliyi prinsipləri” kitabının məqsədi informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik fənlərinin tam genişliyini tədqiq edən cari, yüksək keyfiyyətli akademik mənbəyə olan ehtiyacı ödəməkdir. Hətta günümüzdə belə bu sahədə dəqiq materiallara rast gəlmək çox çətindir. Bu kitabdakı materialları ümumi biliklər toplusuna tətbiq etməklə bu boşluğu aradan qaldıracağımıza ümid edirik. Bundan əlavə, informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik prinsiplərini aydın şəkildə başa düşmək üçün fənlərarası əlaqəni formalaşdıraraq hüquqi məsələləri, politologiya, kompüter elmləri, informasiya sistemləri və digər əlaqədar fənlərin prinsiplərini mənimsəməyə açıq-aşkar ehtiyac var. Bu kitabın əsas prinsipi müasir təşkilatda informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik idarəetməsinin həll etməli olduğu problemi izah etməkdir.


Orjinal ad: Principles of İnformation Security

Layihə rəhbəri: Ülkər Hüseynova

Təhsil üzrə məsləhətçilər: Elmina Kazımzadə

Rahid Ələkbərli

Tərcüməçilər: İsmayıl Sadıqov

Anar İbrahimov

İxtisas redaktorları: Fərid Musayev

Müşərrəf Məmmədova

Nəşriyyat redaktoru: Famil Cəfərli

Texniki redaktor: Vüsalə Babayeva

Çapa məsul: Rəşad İsmixanov

Korrektor: Flora Əliyeva

Dizayner: Mahir Allahverdiyev

ISBN: 9789952563566
Səhifə sayı: 556